Strojárstvo / Technické a manuálne prierezové zamestnania

Obsluha súradnicovej vyvrtávačky Plný úväzok