Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Krajčírka Plný úväzok