Strojárstvo / Technické a manuálne prierezové zamestnania

Klampiar + izolatér (nie strešný klampiar!!!) Plný úväzok