Marketing, reklama, PR / Umenie a kultúra

Samostatný predajca hudobno-vzdelávacích koncertov Živnosť