Technické a manuálne prierezové zamestnania

Pracovník čistenia Plný úväzok