Informačné technológie / Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Technik počítačových sietí a systémov Plný úväzok