Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Šička odevnej a technickej konfekcie Plný úväzok