Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Majster odevnej dielne Plný úväzok