Pracovné ponuky

MARVEL P.I. & T. spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, Slovakia nov, 14
Zlievarenský pracovník Plný úväzok
MEDEKO CAST s.r.o. Považská Bystrica, Slovakia okt, 23
Robotník v kováčni Plný úväzok
HKS Forge, s.r.o. Trnava, Slovakia okt, 22
Peciar Plný úväzok
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava Košice - okolie, Slovakia okt, 22
Laná, a.s. Žiar nad Hronom, Slovakia okt, 16
ALACO, s.r.o. Hliník nad Hronom, Slovakia okt, 16